torstai 31. maaliskuuta 2022

Kysyin heinäkuussa kahdesta suurimmasta Lempääläläisestä Facebook ryhmästä ihmisiä askarruttavia kysymyksiä. Te annoitte kysymyksiä kiitettävästi ja nyt niihin parhaiten yritän vastailla.


Kirkkoon kuulumattoman hautaaminen ? Onko rajoitteita tai omia alueita ?


Hautapaikan luovuttamisessa seurakuntaa säätelee hautaustoimilaki. Hautaustoimilain mukaan seurakunnalla on velvollisuus tarjota hautasija kotikuntalain (201/1994) Mukaisesti vainajalle, jonka viimeinen kotikunta on sijainnut seurakunnan / seurakuntayhtymän alueella.


Lempäälässä tarjoamme hautapaikan vainajan asuinpaikkakunnasta riippumatta. 


Kirkkoon kuulumattomista 3/4 osaa siunataan hautaan kirkollisin menoin. Arviolta myös saman verran haudataan hautausmaalla olemassa oleviin sukuhautapaikkoihin. Lempäälän seurakunnalla on olemassa halutessansa Ristimäen hautausmaalla hautaustoimilain mukainen tunnustuksettomien hauta-alue. 


Tunnustuksettomien hauta-alueelle saa tulla haudatuksi myös kirkkoon kuuluva henkilö. Alueelle on ominaista, että kaikkien uskonnollisten symbolien käyttö alueen hautamuistomerkeissä on kielletty.


Koiran kävelyttäminen hautausmaalla sallittua vai ei ?


Hautausmaat ovat heränneet koronan myötä uuteen ilmiöön. Ihmiset tulevat nauttimaan hautausmaista virkistys ja ulkoilualueina. Usein hiljaisemmalla Ristimäen hautausmaallakin on näkynyt kahden kesän ajan usein ulkoilijoita päivän aikana ja tämän jatkuminen on kannustettavaa vuoden ympäri.


Ulkoilun kasvaessa myös perheen lemmikki otetaan mukaan ulkoilemaan myös hautausmaille. Tämä on tunteita herättävä kysymys ymmärrettävästi ja lähestyn kysymystä nyt puhtaasti lain näkökannalta katsottuna.


Koirien ulkoiluttamista on pohdittu eduskunnassakin saakka ja vuonna 2020 asiasta tehtiin aloite myös ministeriölle ulkoiluttamisen kieltämiseksi hautausmaalla. Ministeriö kieltäytyi kiellosta ja linjasi, että nykyiset toimenpiteet säädetään järjestyslaissa.


Vuonna 2002 hautausmaat muuttuivat maankäyttö ja rakennuslain muutoksen myötä julkisiksi viheralueiksi. Julkisella viheralueella kulkeminen ja ajan viettäminen on sallittua kuten muillakin puistoalueilla. Tämä koskee myös siis koirien ulkoilutusta. 


Järjestyssääntöjen mukaan seurakunta voi rajoittaa kulkua hautausmaalle rajaamalla hautausmaan aukioloaikoja, mutta tämä koskee siis kaikkia…lemmikkejä ja ihmisiä. 


Koiran ulkoilutuskiellot ovat siis suosituksia, eivät pakollisia. 

Koirien ulkoiluttajien tulisi kuitenkin noudattaa myös osaltaan seuraavia ohjeita:


 • Järjestyslain 4 luvun ja 14 momentin mukaan hautausmaa-alueella koira on pidettävä aina kytkettynä
 • Koirien käynti haudalla ja vahingollinenkin tarpeiden teko haudalle luokitellaan hautarauhan rikkomiseksi. Hautarauhan rikkominen on asianomistaja rikos, jolloin haudan omaisilla on oikeus laatia asiasta rikosilmoitus.
 • Koirasi koulutuksella siis ei ole merkitystä hautausmaalla liikkuessasi vaan koira on pidettävä kytkettynä, varmistettava, että koira ei käy tekemässä vahinkoa haudoille ja koiran jätökset on kerättävä. 
 • Edellä mainittu ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.


Koirien ulkoiluttaminen hautausmailla on tunteita herättävä kysymys, josta on tehty jopa kirjallinen kysymys vuonna 2012 (293/2012 vp Kysymyksen esittäjä Ritva Elomaa). 


Huomioithan siis myös rakasta koiraa ulkoiluttaessasi hienovaraisuuden hautausmaalla.


Hautakiven hoito. Mitä kuuluu omaisille ja mitä seurakunnalle ?


Tässä kohtaa ehkä helpoin on jaotella kysymys kahteen kategoriaan. Mistä vastaa seurakunta ja mistä omainen.


Omainen:

 • Luonnollinen kallistuma
 • Omaisen toiminnasta aiheutunut vahinko
 • Asiaton kivioikaisu


Seurakunta

 • Vahinko, joka aiheutunut seurakunnan toiminnan seurauksena
 • Hautamuistomerkki on palkkialueella


Luonnolliseksi kallistumaksi luokitellaan

 • Roudan aiheuttama kallistuma 
 • Puun tai pensaan juurien aiheuttama kallistuma
 • Haudalla maan painumisen aiheuttama kallistuma


Mikäli tilanne haudalla on epäselvä tai mietityttää on aina hyvä ottaa seurakuntaan asiasta yhteyttä.


Mitä hautapaikan perushoito sisältää


Jokaisesta hautapaikasta maksetaan hinnaston mukaisesti hallintaoikeudesta maksu. Haudan hallintaoikeus ja hallintaoikeuden pidennys sisältävät myös maksun hautapaikan niin kutsutusta perushoidosta. Perushoito pitää sisällään

 • Haudan kevätsiivouksen (Lehtien puhaltaminen sekä kynttilöiden, havujen ja kanervien poistamisen)
 • Nurmikon leikkuun haudalta (Pois luettuna reunakivelliset hautapaikat)
 • Syyssiivouksen (lehtien puhaltamisen)


Perushoito ei sisällä

 • Aurausta hautapaikalle
 • Kukkien istutusta tai hoitoa
 • Kivilaitteiden kunnossapitoa (hautamuistomerkki / istutusaltaiden reunakivet)

Mitä palveluita hoitosopimus sisältää


Hoitosopimus sisältää


 • Kesäkukkia tai perennoja riippuen sopimuksesta
 • Kukkien määrä määräytyy haudan leveyden mukaan 
  • 1 hautasijan levyinen hauta 3 kukkaa
  • 2 hautasijan levyinen hauta 4 kukkaa 
  • ….. jne. jne…
 • Kukkien istutuksen
 • Kukkien kastelun ja kuihtuneiden ja ylikukkineiden kukintojen poiston
 • Kukkien poiston
 • Kukkien korvaamisen uusilla kukilla. Tämä arvioidaan aina tapauskohtaisesti seurakunnan toimesta.
 • Hoitosopimusmaksu sisältää lisäksi hautainhoitorahaston tilinhoitokustannukset, osan hoitosopimusten ohjelmistolisenssin hinnoittelusta sekä osan asiakaspalvelusta ja varainhoitokuluista.  


Mitä seurakunta saa tehdä hautapaikalle ?


Yksi usein kysyttyjä kysymyksiä. Nyt siis tarkoitetaan hautapaikkaa, jonka hautaoikeus on omaisilla. 


Seurakunnalla on oikeus tehdä hautausmaan ylläpidon tai hoidon kannalta tarpeellisia toimenpiteitä haudalle seurakunnan määrittelemien tai yleisten tapojen mukaisesti. Hautapaikalla olevat haitat on oltava tilapäisiä. Haitat tulee minimoida ja haitat tulee korjata hautapaikoilta kohtuullisessa aikataulussa. 


Tässä nyt yleisesti. Alla muutama esimerkki


 • Haudankaivuu haudan yli tai hautaus maa-aineksen läjittäminen osittain haudalle. Koska seurakunta on velvoitettu suorittamaan sille laissa määriteltyjä tehtäviä on sillä oikeus aiheuttaa hautapaikan avaamisesta tilapäinen haitta myös viereisille haudoille. Viereiset haudat on korjattava haudan peiton jälkeen tai viimeistään haudan peruskunnostuksen yhteydessä.
 • Haudalla kasvaa suuri puu / pensas
 • Tämä on oikeammin peruste haudan hoitamattomuudelle, mutta seurakunnalla on oikeus poistaa haudalta yleishoitoa haittaavat kasvit. Tälläisiä ovat mm puut ja pensaat.


Tekstiin ottaisin vuoden aikana myös tulleen kysymyksen.

Mitä omainen voi tehdä haudalla ja mitä ei saa tehdä.


 • Kukkaistutukset tulee rajat haudalla hautamuistomerkin edustalla olevaan kukka-aukkoon / istutusaltaaseen
 • Istutusaltaiden asennus on sallittua. Suosittelemme suosimaan upotettavia astioita. 
 • Haudalle ei saa istuttaa puita tai pensaita 
 • Haudalle ei ilman lupaa saa tuoda kivilaitteita. Lupaprosessista huolehtii kivilaitteen valmistaja
 • Reunakivien asennus hauta-alueille on kielletty
 • Oman haudan alueelta saa poistaa viereiseltä haudalta tulevien kasvien osat. Huomaathan poiston raja rajoittuu hautojen väliin. 
 • Omaisella ei ole lupaa poistaa hautakiven vierellä yleisellä alueella kasvavia pensaita tai puita
  • MUTTA Kiven oikaisijalla on oikeus poistaa kivenoikaisun kannalta tiellä olevat juuret ja puuaines.
Saako autolla ajaa hautausmaalla ?


Hautausmaat ovat julkisia viheralueita. Hautausmaalla on poliisin antaman tiedon mukaan sallittua ajaa huonokuntoinen hnekilö mahdollisimman lähelle hautapaikkaa edellyttäen:

 • Kuljettamisesta ei saa aiheutua henkilövaaraa
 • Kuljetuksesta ei saa aiheutua ympäristölle vaurioita / haittaa